DK Shoppen

DK Shoppen

Online-shop

DK Shoppen er en webshop med mulighed for et stort udvalg af forskellige produkter, hvor det er forholdsvis nemt at finde det produkt man søger, selvom der er mange varernumre. Udgangspunktet er valg af produkter via visuelle kategorier og med mulighed for at søge via mega menu.

Denne webshop har både en desktop version samt en mobil version.

Bannere

I denne webshop, har man via bannere samt slidere, mulighed for at annoncere for egne eller eksterne produkter. Der er også mulighed for tidsstyrede tilbud, hvor der tælles ned for udløb af tilbud.

Menu